ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกรายวิชานวัตกรรมและเทคโนลยีทางการศึกษาค่ะ

สื่อทัศนูปกรณ์

งานนิทรรศการ ป.บัณฑิต รุ่น 13

22 กุมภาพันธ์, 2554

ความรู้เรื่องรูปภาพ

รูปภาพแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. Realistic (ภาพเหมือนจริง)
2. Distrotion (ภาพบิดเบือน/ ลดตัดทอน) ล้อเลียนของจริง
3. Abstract (ภาพแบบนามธรรม , ภาพจินตนาการ)

1. Realistic (ภาพเหมือนจริง)


2. Distrotion (ภาพบิดเบือน/ ลดตัดทอน) ล้อเลียนของจริง


3. Abstract (ภาพแบบนามธรรม , ภาพจินตนาการ)เทคนิคขั้นพื้นฐานของการวาดภาพ
 1. การกำหนดจุดเพื่อกำหนดขนาด
 2. ลากเส้นจากภายนอกก่อนภายใน
 3. การแรเงาเก็บรายละเอียดสิ่งที่คำนึงถึงการวาดภาพ
  1.  ขนาดต้องใกล้เคียงกับต้นฉบับ
  2.  ห้ามย้ำเส้น
  3.  ห้ามลากเส้นขนแมว
  4.  ห้ามใช้ดินสอ ยางลบและลิขวิดการ์ตูนโคมิก

ทฤษฎีสี

สีที่ใช้ในงานศิลปะเราเรียกว่า แม่สีช่างเขียน (ARTIST) มี 3 สี คือ
1. สีแดง       (RED = CRIMSON  LAKE)
            
2.
สีเหลือง   (YELLOW = GRAMBOGE YELLOW)
            
3. สีน้ำเงิน   (BLUE = PRESSION BLUE                                                                         
การผสมของแม่สีช่างเขียน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "แม่สีวัตถุธาต" นั้นสามารถผสมให้เป็นสีต่างๆ ได้มากมายตามหลักของทฤษฎีสีนั้นกล่าวได้ว่าวัตถุสีใดๆ ก็ตามย่อมสะท้อนสีตัวของมันออกมาให้เห็นขณะเดียวกันก็ดึงดูดเอาสีของแม่สีไม่ปรากฎเข้ามาด้วย เช่น
          สีแดง (CRIMSION  LAKE)
          -  สะท้อนรังสีของสีแดงออกมาแล้วดึงดูดเอาสีน้ำเงินกับสีเหลืองซึ่งต่างผสมกันในตัวแล้วกลายเป็นสีเขียว อันเป็นคู่สีของสีแดง
        
         
สีเหลือง (GAMBOGE YELLOW)
         -  สะท้อนรังสีของสีเหลืองออกมาแล้วดึงดูดเอาสีแดงกับสีน้ำเงินซึ่งผสมกัน ในตัวแล้วกลายเป็นสีม่วง อันเป็นคู่สีของสีเหลือง 

        
         
สีน้ำเงิน (PRESSION BLUE)
         -  สะท้อนรังสีของสีน้ำเงินออกมาแล้วดึงดูดเอาสีแดงกับสีเหลืองเข้ามาแล้วผสมกันก็จะกลายเป็นสีส้ม ซึ่งเป็นคู่สีของสีน้ำเงิน  

การผสมกันของแม่สีช่างเขียนได้สีอยู่ 3 ขั้น ดังนี้

สีขั้นที่ 1 (Primary Color) ได้แก่    สีแดง             สีเหลือง             สีน้ำเงิน


สีขั้นที่ 2 (Secondary Hues) เป็นการนำเอาแม่สีมาผสมกันในปริมาณเท่า ๆ กัน จะได้สีใหม่อีก 3 สี ดังนี้    

      สีแดง ผสมกับ สีเหลือง เป็น   สีส้ม
 สีแดง ผสมกับ สีน้ำเงิน เป็น    สีม่วง
 

                                                                               สีเหลืองผสมกับ สีน้ำเงิน เป็น      สีเขียว


                                                 

27 มกราคม, 2554

การเรียนรู้ (webblog)

รายวิชา "นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา"
ชื่ออาจารย์ สุจิตรา จันทร์ลอย
ปีการศึกษา 2/2553
ชื่อนักศึกษา ศิวิไล  โมเล็ก
ป.บัณฑิต รุ่นที่ 13 หมู่ 2
ชื่อเล่น : ปลา
ประวัติส่วนตัว
บ้านเลขที่ 61/3 หมู่5 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เกิดวันที่   5  มิถุนายน 2527
เบอร์โทร
จบการศึกษาที่  มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการทำงาน 
ที่ทำงานปัจจุบัน  สพป.รบ.2
อนาคตอยากเป็นอะไร  ครู
คติ  การเรียนรู้คือการศึกษาตลอดชีวิต

ภาพความทรงจำ